ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΙΑΧΡΗΣ

Έχει εξειδικευθεί στην εκτέλεση όλων των συμβατικών πράξεων της επεμβατικής ηλεκτροφυσιολογίας (εμφυτεύσεις βηματοδοτών, απινιδωτών και αμφικοιλιακών συστημάτων, καταλύσεις – ablation υπερκοιλιακών ταχυκαρδιών).

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΙΑΧΡΗΣ

( Καρδιολόγος - Επεμβατικός Ηλεκτροφυσιολόγος, διευθυντής του Πρότυπου Κέντρου Καρδιάς και Αγγείων “Athens Heart Center” στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών. )

Other Testimonials