ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΡΔΙΑΚΟΥ ΕΠΑΝΑΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΜΦΥΤΕΥΣΗ ΑΜΦΙΚΟΙΛΙΑΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗ)

Η αμφικοιλιακή βηματοδότηση (θεραπεία καρδιακού επανασυγχρονισμού) είναι μία επεμβατική θεραπευτική μέθοδος που εφαρμόζεται σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια, οι οποίοι παρουσιάζουν απώλεια συγχρονισμού στη συστολή της δεξιάς και της αριστερής κοιλίας. O επανασυγχρονισμός επιτυγχάνεται με τη βηματοδότηση και των δύο κοιλιών μέσω ηλεκτροδίων που εμφυτεύονται στη δεξιά κοιλία (όπως στη συμβατική βηματοδότηση) και στην αριστερή κοιλία διαμέσου του στεφανιαίου κόλπου. Η αμφικοιλιακή βηματοδότηση βελτιώνει την ποιότητα ζωής των ασθενών, τα συμπτώματα της καρδιακής ανεπάρκειας, ελαττώνει τις εισαγωγές των ασθενών στο νοσοκομείο αλλά και παρατείνει το προσδόκιμο επιβίωσης.
Η θεραπεία καρδιακού επανασυγχρονισμού ενδείκνυται σε ασθενείς με συμπτώματα καρδιακής ανεπάρκειας οι οποίοι πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια χαμηλό κλάσμα εξώθησης (≤ 35% ενώ φυσιλογικά υπερβαίνει το 50%) και εικόνα αποκλεισμού στο ηλεκτροκαρδιογράφημα (διάρκεια του QRS >120 msec).
Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων ενδείκνυται η εμφύτεση συσκευής που λειτουργεί σαν απινιδωτής αφού οι ασθενείς αυτοί έχουν παράλληλα αυξημένο κίνδυνο για αιφνίδιο καρδιακό θάνατο.
Η επέμβαση είναι παρόμοια με την συμβατική εμφύτευση βηματοδότη ή απινιδωτή και πραγματοποιείαι με τοπική αναισθησία στην περιοχή του αριστερού άνω ημιθωρακίου ενώ συνήθως χορηγείται και ενδοφλέβια κατασταλτική αγωγή με σκοπό την ήπια μέθη.
Η όλη επέμβαση συνήθως διαρκεί περισσότερο από τη συμβατική εμφύτευση βηματοδότη ή απινιδωτή με 1 ή 2 καλώδια αφού πρέπει να τοποθετηθεί στην πλέον κατάλληλη θέση με ειδική τεχνική και το τρίτο (αριστερό) ηλεκτρόδιο.
Δυνητικές επιπλοκές, όπως σε κάθε εμφύτευση είναι το αιμάτωμα στην περιοχή της θήκης, η μετακίνηση ηλεκτροδίου (σε λιγότερο από 1 κάθε 100 επεμβάσεις), ο πνευμοθώρακας (διαφυγή αέρα γύρω από τους πνεύμονες σε λιγότερο από 1 κάθε 100 επεμβάσεις), η λοίμωξη (1 κάθε 500 επεμβάσεις) και η συλλογή αίματος γύρω από την καρδιά (1 κάθε 500 επεμβάσεις)
Ο ασθενής εξέρχεται από το νοσοκομείο την επομένη ημέρα και τα ράμματα αφαιρούνται μετά 7-10 μέρες. Τον πρώτο μήνα απαιτείται περιορισμός στις κινήσεις του άνω άκρου για αποφυγή μετακίνησης των ηλεκτροδίων. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της λειτουργίας της συσκευής γίνεται στον μήνα μετά την επέμβαση και ακολούθως κάθε 6 μήνες μέσω ειδικού προγραμματιστή.