ΑΡΡΥΘΜΙΕΣ

Αρρυθμίες

Η καρδιά μας σε φυσιολογικές συνθήκες λειτουργεί με σταθερό ρυθμό ο οποίος αυξομειώνεται ανάλογα με τις ανάγκες του οργανισμού μας. Στην περίπτωση που η λειτουργία της καρδιάς δεν είναι πλέον ρυθμική, εμφανίζονται οι λεγόμενες αρρυθμίες της καρδιάς. Κατά βάση οι αρρυθμίες γίνονται αντιληπτές ως το λεγόμενο αίσθημα παλμών, τον ακανόνιστο χτύπο της καρδιάς ο οποίος μπορεί να βραδύς ή ταχύς, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να αισθανόμαστε κενό επί παρουσία παύσεων.

Η ειδίκευση της καρδιολογίας που ασχολείται με τις αρρυθμίες είναι η ηλεκτροφυσιολογία (επεμβατική και μη), η πρώτη ανεξάρτητη και αναγνωρισμένη ειδίκευση πριν την έλευση της επεμβατικής καρδιολογίας. Τα τελευταία 15 χρόνια η εξέλιξη και η πρόοδος στην μελέτη και στην αντιμετώπιση των αρρυθμιών είναι ραγδαία και στην Μονάδα Αρρυθμιών του Athens Heart Center, παρέχεται στους ασθενείς που εμφανίζουν αρρυθμίες η δυνατότητα της πλέον σύγχρονης και αποτελεσματικής διαχείρισης τους.

 

Τύποι αρρυθμιών

Η καρδιά έχει αδρά το σχήμα και το μέγεθος κλειστής γροθιάς. Είναι ένας μυς που συνεχώς τροφοδοτεί το σώμα με αίμα πλούσιο σε οξυγόνο. Έχει τέσσερεις κοιλότητες: δύο μικρότερες, ανώτερες καρδιακές κοιλότητες (δεξιός και αριστερός κόλπος) και δύο μεγαλύτερες, κατώτερες καρδιακές κοιλότητες που λειτουργούν ως αντλίες (δεξιά και αριστερή κοιλία). Οι αρρυθμίες μπορούν να διακριθούν στις ακίνδυνες και στις επικινδύνες, όσον αφορά τον καρδιαγγειακό τους κίνδυνο για τον ασθενή. Απο επιστημονικής πλευράς διακρίνονται στις υπερκοιλιακές και στις κοιλιακές, ανάλογα με την προέλευσή τους από τις δομές της καρδιάς άνωθεν των κοιλιών της καρδιάς (τους κόλπους και τις συνδέσεις τους με τις κοιλίες) ή από τις κοιλίες του μυοκαρδίου, την δεξιά και την αριστερή.

Η πλεόν συχνή καρδιακή αρρυθμία είναι η κολπική μαρμαρυγή. Η κολπική μαρμαρυγή αποτελεί ξεχωριστό κεφάλαιο στην σύγχρονη ηλεκτροφυσιολογία. Στο πλαίσιο αυτό έχει συσταθεί στο Athens Heart Center η πρώτη πρότυπη Μονάδα Κολπικής Μαρμαρυγής που στοχεύει στην ολιστική αντιμετώπιση της νόσου. 

 


Leave a Reply