Τι πρέπει να γνωρίζουμε για το αίσθημα της δύσπνοιας…