ΚΟΛΠΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΥΓΗ

 

Η Μονάδα Κολπικής Μαρμαρυγής του Athens Heart Center είναι η πρώτη πρότυπη μονάδα στην Ελλάδα που στόχο έχει αυτήν την ολιστική αντιμετώπιση της νόσου καλύπτοντας όλο το φάσμα των φαρμακευτικών και επεμβατικών μεθόδων.Η κολπική μαρμαρυγή είναι μία νόσος και όχι απλά μια αρρυθμία και χρειάζεται ολιστική αντιμετώπιση με κατάλληλη επιλογή της αντιπηκτικής, αντιαρρυθμικής και επεμβατικής θεραπείας αλλά και των συνοδών νοσημάτων σε συνεργασία με τις άλλες ειδικότητες.

Με βάση τον ενδεδειγμένο αρχικό κλινικοεργαστηριακό έλεγχο θα πραγματοποιείται η επιλογή των ασθενών για κατάλυση (ablation) κολπικής μαρμαρυγής. Οι επεμβάσεις κατάλυσης κολπικής μαρμαρυγής πραγματοποιούνται τόσο με την σύγχρονη μέθοδο της κρυοπηξίας όσο και με την βοήθεια των πιο σύγχρονων συστημάτων ηλεκτροανατομικής χαρτογράφησης τα οποία προσφέρουν επίσης αντικειμενική εκτίμηση κάθε καυτηριασμού (CARTO 3, Smart-touch). Η αποτελεσματικότητα των επεμβάσεων αυτών υπερβαίνει το 80% στο εργαστήριο επεμβατικής ηλεκτροφυσιολογίας του Athens Heart Center.

Σε ασθενείς με υψηλό θρομβοεμβολικό κίνδυνο για εγκεφαλικό επεισόδιο και παράλληλα υψηλό αιμορραγικό κίνδυνο υπάρχει επίσης η δυνατότητα για διαδερμική σύγκλειση του ωτίου του αριστερού κόλπου και επακόλουθης διακοπής των αντιπηκτικών φαρμάκων μέσω μίας επέμβασης που πραγματοποιείται διαδερμικά μέσω της μηριαίας φλέβας.

Αξίζει επίσης να τονιστεί ότι και οι καταλύσεις κολπικού πτερυγισμού πραγματοποιούνται με την βοήθεια των συστημάτων ηλεκτροανατομικής χαρτογράφησης (CARTO 3, Smart-touch) αυξάνοντας κατά πολύ τόσο της αποτελεσματικότητα (>95%) όσο και την ασφάλεια.

Τι πρέπει να γνωρίζουμε για την κολπική μαρμαρυγή;

Φυσιολογική δομή

Η καρδιά έχει αδρά το σχήμα και το μέγεθος κλειστής γροθιάς. Είναι ένας μυς που συνεχώς τροφοδοτεί το σώμα με αίμα πλούσιο σε οξυγόνο. Έχει τέσσερεις κοιλότητες: δύο μικρότερες, ανώτερες καρδιακές κοιλότητες (δεξιός και αριστερός κόλπος) και δύο μεγαλύτερες, κατώτερες καρδιακές κοιλότητες που λειτουργούν ως αντλίες (δεξιά και αριστερή κοιλία).

Η δεξιά ανώτερη κοιλότητα συλλέγει αίμα από το σώμα, και η δεξιά κατώτερη κοιλότητα το αποστέλλει στους πνεύμονες για να οξυγονωθεί. Ταυτόχρονα, η αριστερή ανώτερη κοιλότητα συλλέγει το οξυγονωμένο αίμα από τους πνεύμονες, και η αριστερή κατώτερη κοιλότητα αποστέλλει το οξυγονωμένο αίμα στα υπόλοιπα μέρη του σώματος.

Φυσιολογικός ρυθμός

Ο φυσιολογικός καρδιακός ρυθμός σε κατάσταση ηρεμίας είναι συνήθως 60 έως 80 παλμοί ανά λεπτό. Ο ρυθμός διαφοροποιείται ανάλογα με το επίπεδο της σωματικής δραστηριότητας και άλλους παράγοντες. Μπορεί να είναι βραδύτερος σε κατάσταση ηρεμίας ή στον ύπνο, και ταχύτερος κατά την άσκηση.

Τι είναι η κολπική μαρμαρυγή;

Η κολπική μαρμαρυγή, γνωστή και ως ΚΜ, είναι o ακανόνιστος καρδιακός ρυθμός στις ανώτερες καρδιακές κοιλότητες (κόλποι). Στην ΚΜ, η κολπική συστολή είναι γρήγορη και ακανόνιστη.

Η ΚΜ μπορεί επίσης να οδηγήσει σε ταχυκαρδία, με συχνότητα που μπορεί να φθάσει τις 300 και πλέον σφύξεις ανά λεπτό στους κόλπους έως και τις 150 και πλέον σφύξεις ανά λεπτό στις κατώτερες καρδιακές κοιλότητες (κοιλίες).

Γιατί είναι σημαντική η αντιμετώπιση της κολπικής μαρμαρυγής

Λόγω του αποδιοργανωμένου ρυθμού στους κόλπους στην ΚΜ, το αίμα δεν προωθείται επαρκώς από τις ανώτερες καρδιακές κοιλότητες, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε λίμναση του αίματος και σχηματισμό θρόμβου. Η κολπική μαρμαρυγή αυξάνει τον κίνδυνο σχηματισμού θρόμβου στην καρδιά ο οποίος μπορεί να αποφράξει αρτηρία του εγκεφάλου, προκαλώντας αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο (ΑΕΕ). Παρόλο που η κατάσταση δε θεωρείται απειλητική για τη

ζωή, οι ασθενείς με ΚΜ υπόκεινται σε 5-7 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο σχηματισμού θρόμβων και εμφάνισης ΑΕΕ.

Η κολπική μαρμαρυγή συσχετίζεται επίσης με κόπωση και καρδιακή ανεπάρκεια – κατάσταση κατά την οποία η καρδιά δε μπορεί να προωθήσει επαρκή ποσότητα αίματος σε άλλα όργανα.

Ευτυχώς, οι κίνδυνοι αυτοί μπορούν να μειωθούν σημαντικά εάν παρακολουθούνται και αντιμετωπίζονται. Με στενή συνεργασία, οι ασθενείς και οι γιατροί μπορούν να επιλέξουν την καταλληλότερη θεραπεία για την αντιμετώπιση της κολπικής μαρμαρυγής.

Πότε και πως εμφανίζεται κολπική μαρμαρυγή;

Η κολπική μαρμαρυγή μπορεί να εμφανισθεί ως πρόβλημα από μόνη της – δηλαδή, ανεξάρτητα από την παρουσία άλλης καρδιακής πάθησης. Η ΚΜ μπορεί επίσης να εμφανισθεί σε συνδυασμό με άλλες καρδιακές παθήσεις όπως για παράδειγμα η βαλβιδική νόσος.

Ορισμένα άτομα εμφανίζουν τα παρακάτω συμπτώματα κολπικής μαρμαρυγής:

 • Αίσθημα παλμών συμπεριλαμβανομένων των ανώμαλων καρδιακών παλμών, έντονων παλμών, ένα αίσθημα φτερουγίσματος ή ταχυπαλμίας (καλπασμού) στο θώρακα
 • Θωρακική δυσφορία
 • Ζάλη, αίσθημα σκοτοδίνης ή τάση λιποθυμίας
 • Κόπωση, δύσπνοια, ή αδυναμία

Άλλα άτομα δεν έχουν συμπτώματα και ανακαλύπτουν ότι έχουν ΚΜ όταν επισκέπτονται το γιατρό τους. Ακόμη και χωρίς συμπτώματα, η καρδιακή μαρμαρυγή είναι σοβαρή ιατρική κατάσταση που μπορεί να οδηγήσει σε επιπλοκές.

Υπάρχουν τρεις τύποι κολπικής μαρμαρυγής:

Παροξυσμική ΚΜ – Η παροξυσμική ΚΜ αναφέρεται σε επεισόδια κολπικής μαρμαρυγής που εκδηλώνονται περιστασιακά και σταματούν αυτόματα. Η ΚΜ τερματίζεται αυτόματα και αποκαθίσταται ο φυσιολογικός ρυθμός της καρδιάς. Τα επεισόδια μπορούν να κρατήσουν μερικά δευτερόλεπτα, λεπτά, ώρες ή ημέρες προτού η καρδιά επανέλθει στο φυσιολογικό της ρυθμό. Τα άτομα με το συγκεκριμένο τύπο ΚΜ έχουν συνήθως περισσότερα συμπτώματα συγκριτικά με άλλα άτομα. Καθώς η αρρυθμία είναι επεισοδιακή, η καρδιακή συχνότητα μπορεί να μεταβάλλεται από βραδεία (αργή) σε ταχεία (γρήγορη) και πάλι σε βραδεία σε μικρά χρονικά διαστήματα.

Εμμένουσα ΚΜ – Εμμένουσα είναι η ΚΜ που δεν παρέρχεται αυτόματα. Χορηγούνται φάρμακα ή χρησιμοποιείται μια μορφή ηλεκτρικής ανάταξης/ηλεκτροσόκ (καρδιομετατροπή) για την επαναφορά (ανάταξη) του φυσιολογικού ρυθμού της καρδιάς. Εάν δε χορηγηθεί φαρμακευτική αγωγή, δεν επανέρχεται ο φυσιολογικός ρυθμός της καρδιάς.

Μόνιμη ΚΜ – Μόνιμη ΚΜ είναι αυτή που δε μπορεί να ρυθμιστεί/ελεγχθεί. Η φαρμακευτική αγωγή και η ελεγχόμενη ηλεκτρική ανάταξη δεν βοηθούν στην επαναφορά του φυσιολογικού καρδιακού ρυθμού.

Μπορεί να προληφθεί η ΚΜ;

Ορισμένοι παράγοντες που συντελούν στην εμφάνιση της ΚΜ μπορούν να ελεγχθούν ή να τροποποιηθούν, όπως η αντιμετώπιση της υψηλής αρτηριακής πίεσης (υπέρταση) και η μείωση της κατανάλωσης αλκοόλ. Ορισμένες παράγοντες κινδύνου δεν ελέγχονται, όπως η προχωρημένη ηλικία και το οικογενειακό ιστορικό.

Τροποποιήσιμοι παράγοντες κινδύνου:

 • Υψηλή χοληστερόλη
 • Υψηλή αρτηριακή πίεση
 • Καρδιακή νόσος
 • Κάπνισμα
 • Υπερβολικό σωματικό βάρος
 • Μεταβολικό σύνδρομο
 • Στρες
 • Κατάχρηση αλκοόλ
 • Έλλειψη άσκησης
 • Ορισμένα φάρμακα
 • Υπνική άπνοια (ή άπνοια ύπνου)
 • Διαταραχές του θυρεοειδούς

Μη τροποποιήσιμοι παράγοντες κινδύνου:

 • Οικογενειακό ιστορικό
 • Προχωρημένη ηλικία
 • Συγγενείς καρδιακές διαταραχές (από τη γέννηση)
 • Φύλο – οι άνδρες έχουν μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης ΚΜ

Πώς διαγιγνώσκεται η ΚΜ;

Ο γιατρός σας θα πραγματοποιήσει λεπτομερή φυσική εξέταση και θα σας ερωτήσει σχετικά με τα συμπτώματά σας και το ιατρικό ιστορικό σας. Η διάγνωση και η εκτίμηση της βαρύτητας της ΚΜ αποτελεί πρόκληση. Ο γιατρός σας μπορεί να χρησιμοποιήσει μία ή περισσότερες από τις παρακάτω εξετάσεις (δοκιμασίες) προκειμένου να προσδιορίσει εάν έχετε ΚΜ:

Ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ)

Ηχοκαρδιογραφία (Ηχοκαρδιογράφημα)

Συσκευή Παρακολούθησης Holter

Δοκιμασία Κόπωσης

Ποιες είναι οι θεραπευτικές επιλογές εάν έχω ΚΜ;

Η θεραπευτική αντιμετώπιση της κολπικής μαρμαρυγής είναι σημαντική καθώς η ΚΜ μπορεί να προκαλέσει αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο (ΑΕΕ). Μπορείτε να συζητήσετε με το γιατρό σας ποια θεραπεία θα ήταν καλύτερη για την περίπτωσή σας και για την πάθησή σας.

Οι σημαντικοί στόχοι θεραπείας στην ΚΜ είναι:

 • Πρόληψη του σχηματισμού θρόμβων για τη μείωση του κινδύνου εμφάνισης ΑΕΕ
 • Έλεγχος της καρδιακής συχνότητας για ικανοποιητική πλήρωση των κοιλιών
 • Αποκατάσταση του καρδιακού ρυθμού για αποτελεσματικότερο συντονισμό της λειτουργίας των κόλπων και των κοιλιών (κατώτερες καρδιακές κοιλότητες)

Οι ακόλουθες θεραπείες μπορούν να χορηγούνται για την αντιμετώπιση της ΚΜ:

Φαρμακολογική θεραπεία

Εάν έχετε ΚΜ, μπορεί να χρειαστεί να λαμβάνετε ένα ή περισσότερα φάρμακα για την υπόλοιπη ζωή σας, όπως:

 • Φάρμακα για τον έλεγχο του καρδιακού ρυθμού (αντιαρρυθμικά), που βοηθούν στη διατήρηση φυσιολογικού καρδιακού ρυθμού
 • Φάρμακα για τον έλεγχο της καρδιακής συχνότητας, που επιβραδύνουν την ταχεία καρδιακή συχνότητα και αποτρέπουν την εξασθένηση του μυοκαρδίου
 • Αντιπηκτικά φάρμακα, που προλαμβάνουν τον σχηματισμό θρόμβων και μειώνουν τον κίνδυνο εμφάνισης εγκεφαλικού επεισοδίου

Οι άνθρωποι ανταποκρίνονται διαφορετικά στα φάρμακα. Μπορεί να χρειαστεί να

δοκιμάσετε περισσότερα από ένα φάρμακα προκειμένου να ταυτοποιηθεί το φάρμακο που είναι αποτελεσματικότερο για την περίπτωσή σας και έχει τις λιγότερες παρενέργειες.

Καρδιομετατροπή (Καρδιοανάταξη)

Ακόμη και αν λαμβάνετε φαρμακευτική αγωγή, μπορεί να εμφανίζετε επεισόδια ΚΜ κατά περιόδους. Ο γιατρός σας μπορεί να σας υποδείξει την καρδιοανάταξη ως μία θεραπευτική επιλογή. Η καρδιοανάταξη είναι μία διαδικασία κατά την οποία χορηγείται ηλεκτρικό ρεύμα, ή ηλεκτροσόκ στο μυοκάρδιο για την αποκατάσταση του καρδιακού ρυθμού.

Ακούγεται τρομακτικό, αλλά είναι στην πραγματικότητα μία απλή διαδικασία που διαρκεί λίγες ώρες. Θα σας χορηγηθεί μικρή ποσότητα κατασταλτικού φαρμάκου μέσω ενδοφλέβιας γραμμής.

Θα τοποθετηθούν μεγάλα ηλεκτρόδια στο στήθος σας. Το ηλεκτρικό ρεύμα θα διοχετευθεί μέσω των ηλεκτροδίων για να ομαλοποιήσει τον καρδιακό σας ρυθμό.

Κατάλυση με καθετήρα

Η κατάλυση με καθετήρα είναι μία ελάχιστα επεμβατική μέθοδος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν τα φάρμακα αποτυγχάνουν να ελέγξουν τον καρδιακό ρυθμό. Η κατάλυση με καθετήρα πραγματοποιείται σε ηλεκτροφυσιολογικό εργαστήριο στο νοσοκομείο από μία ομάδα εξειδικευμένων νοσηλευτών και τεχνικών που συνεργάζονται με τον ηλεκτροφυσιολόγο (γιατρός εξειδικευμένος στη θεραπεία των διαταραχών του καρδιακού ρυθμού). Στόχος της μεθόδου είναι η θεραπεία της ΚΜ ή η μείωση των επεισοδίων ΚΜ με έλεγχο των συμπτωμάτων.

Η τεχνική περιλαμβάνει την κατάλυση (καταστροφή), ή αποδυνάμωση, των παθολογικών καρδιακών κυττάρων που μπορεί να συντελούν στην εμφάνιση της ΚΜ. Η κατάλυση πραγματοποιείται με τη χρήση ενός καθετήρα, ή εύκαμπτου σωλήνα, που είναι σχεδιασμένος για να παρέχει την ενέργεια που απαιτείται για την καταστροφή του ιστού στην καρδιά που προκαλεί την ΚΜ αναστέλλοντας με αυτό τον τρόπο τα παθολογικά ηλεκτρικά σήματα.

Υπάρχουν δύο τύποι μηχανισμών παροχής ενέργειας που χρησιμοποιούνται στην κατάλυση με καθετήρα:

1. Η διακαθετήρια κατάλυση με υψίσυχνο ρεύμα (ρεύμα ραδιοσυχνότητας) χρησιμοποιεί ενέργεια ραδιοκυμάτων για την παραγωγή θερμότητας στην καρδιά με σκοπό την καταστροφή των ανεπιθύμητων ηλεκτρικών κυκλωμάτων που μπορεί να συντελούν στην εμφάνιση της ΚΜ. Δια μέσου μίας φλέβας, τοποθετείται ένας καθετήρας ραδιοσυχνότητας στην καρδιά. Χρησιμοποιούνται ηλεκτρόδια-καθετήρες για τη χαρτογράφηση της αρρυθμιογόνου εστίας. Μόλις εντοπιστεί η εστία, ο καθετήρας ραδιοσυχνότητας τοποθετείται ακριβώς επάνω από την αρρυθμιογόνο εστία. Το άκρο του είναι θερμαινόμενο, δημιουργώντας θερμική βλάβη στην μικρή αυτή περιοχή της καρδιάς προκειμένου να διακοπεί η αγωγή των ηλεκτρικών ερεθισμάτων.

2. Η διακαθετήρια κατάλυση με κρυοπηξία χρησιμοποιεί ένα ψυκτικό μέσο για την απαγωγή της θερμότητας από συγκεκριμένες περιοχές της καρδιάς με σκοπό την ψύξη τους. Απενεργοποιεί τα ανεπιθύμητα ηλεκτρικά κυκλώματα που μπορεί να συντελούν στην εμφάνιση της ΚΜ. Με την ψύξη του άκρου του καθετήρα κρυοπηξίας σε θερμοκρασίες υπό το μηδέν, καταστρέφεται η αρρυθμιογόνος εστία της καρδιάς και διακόπτεται η αγωγή ηλεκτρικών ερεθισμάτων.

Τι μπορεί να μου συμβεί με την επέμβαση κατάλυσης με καθετήρα;

Πριν τη επέμβαση κατάλυσης

Η προετοιμασία για την κατάλυση είναι ίδια όπως με οποιοδήποτε άλλο τύπο εκλεκτικής επέμβασης. Οι τυπικές οδηγίες περιλαμβάνουν: αποφυγή κατανάλωσης ποτού και τροφής μετά τα μεσάνυκτα, πριν την επέμβαση. Μπορεί να χρειαστεί η διακοπή ορισμένων φαρμάκων.

Ο γιατρός σας θα σας συμβουλεύσει ανάλογα. Επίσης, πρέπει να ενημερώσετε αμέσως το γιατρό σας για τυχόν μεταβολές στην κατάσταση της υγείας σας πριν την προγραμματισμένη επέμβαση, καθώς η εμφάνιση λοιμώξεων μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο της επέμβασης.

Κατά τη διάρκεια της επέμβασης κατάλυσης

Μία νοσηλεύτρια θα ξυρίσει και θα καθαρίσει την περιοχή στην οποία θα εισαχθούν οι καθετήρες κατάλυσης. Αυτό γίνεται συνήθως στη βουβωνική χώρα, μπορεί όμως να γίνει και στα χέρια ή τους ώμους. Θα χορηγηθεί τοπικό αναισθητικό για την πρόκληση τοπικής αναισθησίας. Στη συνέχεια οι καθετήρες θα εισαχθούν σε ένα αιμοφόρο αγγείο μέσω μια μικρής τομής στο δέρμα και θα προωθηθούν στην καρδιά σας. Εάν δεν έχετε ξανακάνει κατάλυση, ο γιατρός θα πραγματοποιήσει ηλεκτροφυσιολογικό έλεγχο. Ο συγκεκριμένος έλεγχος αξιολογεί το ηλεκτρικό σύστημα της καρδιάς και βοηθά το γιατρό να προσδιορίσει όλα τα πιθανά προβλήματα του καρδιακού ρυθμού.

Στη συνέχεια επακολουθεί μια διαδικασία ενδοκαρδιακής χαρτογράφησης. Με τη μετακίνηση ενός οδηγού καθετήρα κατάλυσης εντός της καρδιάς, ο γιατρός σας θα είναι σε θέση να εντοπίσει τη συγκεκριμένη περιοχή που προκαλεί αρρυθμία (αρρυθμιογόνο εστία).

Η διαδικασία της κατάλυσης περιλαμβάνει τη διοχέτευση ενέργειας μέσω του καθετήρα κατάλυσης στον καρδιακό ιστό-στόχο.

Η ενέργεια, είτε θερμότητα ή ψύξη, καταστρέφει τον ιστό, δημιουργώντας βλάβη. Μετά την ολοκλήρωση της επέμβασης, ο γιατρός θα ελέγξει την καρδιά σας. Εάν ο παθολογικός ρυθμός δεν επανέρχεται, τότε η επέμβαση θεωρείται επιτυχημένη. Εάν οι αρρυθμίες παραμένουν, μπορεί να χρειαστεί επιπρόσθετη κατάλυση.

Τι θα συμβεί μετά την επέμβαση:

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της επέμβασης, θα αφαιρεθούν οι καθετήρες και θα εφαρμοσθεί πίεση στην περιοχή εισαγωγής των καθετήρων για τη μείωση της αιμορραγίας. Θα παραμείνετε πιθανόν στον νοσοκομείο για μία νύκτα για παρακολούθηση αλλά θα μπορείτε να επιστρέψετε στο σπίτι σας την επόμενη ημέρα. Ενώ απαιτείται περιορισμός των δραστηριοτήτων για δύο ημέρες, οι περισσότεροι ασθενείς επιστρέφουν στις φυσιολογικές τους δραστηριότητες εντός

ολίγων ημερών. Μολονότι είναι φυσιολογικό να νιώσετε κάποια ευαισθησία στο θώρακα, η εμφάνιση σοβαρού θωρακικού πόνου ή δύσπνοιας δεν είναι φυσιολογική. Θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το γιατρό σας εάν συμβεί αυτό.

Πιθανές επιπλοκές

Όπως συμβαίνει με οποιαδήποτε επέμβαση που απαιτεί χειρουργική τομή στο δέρμα και εισαγωγή καθετήρα, υπάρχει μικρός κίνδυνος εμφάνισης επιπλοκών. Ο γιατρός θα συζητήσει μαζί σας τις πιθανές επιπλοκές, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν αιμορραγία στη θέση εισαγωγής του καθετήρα ή, λιγότερο συχνά, βλάβη στα αιμοφόρα αγγεία, σχηματισμό θρόμβων, ή λοίμωξη. Σε ορισμένους τύπους αρρυθμίας, τοποθετείται συνήθως καρδιακός βηματοδότης για τη διατήρηση του κανονικού καρδιακού ρυθμού μετά την κατάλυση. Σε ένα μικρό ποσοστό περιπτώσεων, μπορεί να προκληθεί βλάβη στο φυσιολογικό ηλεκτρικό σύστημα της καρδιάς, και να απαιτηθεί η τοποθέτηση βηματοδότη. Μολονότι η μεγάλη πλειοψηφία των ασθενών που υποβάλλονται σε κατάλυση με καθετήρα δεν εμφανίζουν επιπλοκές, θα πρέπει να είστε ενήμεροι για τους πιθανούς κινδύνους.

Εμφυτεύσιμες συσκευές

Μια ηλεκτρονική συσκευή, όπως ένας βηματοδότης ή εμφυτεύσιμος απινιδωτής καρδιοανάταξης, μπορεί να εμφυτευθεί στο θώρακα του ασθενούς σε περιπτώσεις ασθενών με χρόνια κολπική μαρμαρυγή και έντονη βραδυκαρδία ή/και συνοδό καρδιακή ανεπάρκεια. Οι εν λόγω συσκευές μπαταρίας στέλνουν ηλεκτρικούς παλμούς στην καρδιά για τη ρύθμιση της καρδιακής συχνότητας όταν οι παλμοί είναι χαμηλότεροι από το επιθυμητό.

 


Leave a Reply