ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ/ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ

Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της λειτουργίας της συσκευής γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα μετά την επέμβαση. Ο πρώτος έλεγχος γίνεται περίπου 4 εβδομάδες μετά την επέμβαση και ακολούθως κάθε 6 μήνες.

Ο έλεγχος γίνεται με μία ειδική «κεφαλή» η οποία τοποθετείται στο δέρμα πάνω από την περιοχή εμφύτευσης της συσκευής. Η κεφαλή επικοινωνεί με ειδικό υπολογιστή (προγραμματιστή) μέσω καλωδίου και επιτρέπει τη μεταφορά πληροφοριών που έχουν αποθηκευθεί στη μνήμη της συσκευής. Η διαδικασία είναι εντελώς ανώδυνη.

Στη διάρκεια κάθε επίσκεψης παρακολούθησης ελέγχονται τα ακόλουθα:

      η διάρκεια ζωής της μπαταρίας

      η ορθή λειτουργία των ηλεκτροδίων

      η εμφάνιση αρρυθμιών και η χορήγηση θεραπειών (ταχεία βηματοδότηση ή απινίδωση)

      ο προγραμματισμός της συσκευής

Πολύ συχνά ο σωστός επαναπρογραμματισμός των συσκευών μπορεί να βελτιώσει αισθητά την κλινική εικόνα των ασθενών, να ανιχνεύσει έγκαιρα την ύπαρξη απειλητικών αρρυθμιών αλλά και να παρατείνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.


Leave a Reply