ΤΣΙΑΧΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΟΣ


Δημήτρης Τσιαχρής
Καρδιολόγος – Επεμβατικός Ηλεκτροφυσιολόγος,
Διευθυντής του Πρότυπου Κέντρου Καρδιάς και Αγγείων «Athens Heart Center», Ιατρικό Κέντρο Αθηνών
Ο Δημήτρης Τσιαχρής είναι Καρδιολόγος – Επεμβατικός Ηλεκτροφυσιολόγος, διευθυντής του Πρότυπου Κέντρου Καρδιάς και Αγγείων «Athens Heart Center» στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών.
Εισήχθη στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών δια των Πανελληνίων εξετάσεων το 1995. Εκπαιδεύτηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αθηνών υπό τη διεύθυνση του Καθηγητού, Χριστόδουλου Στεφανάδη, και εξειδικεύθηκε στην επεμβατικ